(prezentacja pliku pdf)===>opis wystawy

Unikalna perełka w zbiorach naszego muzeum ……